Harga petrol meningkat sebanyak Rs2.61 seliter

Kerajaan telah memutuskan untuk menaikkan harga produk petroleum berdasarkan cadangan Pihak Berkuasa Minyak dan Kawal Selia (OGRA), yang akan berkuat kuasa mulai 1 Jan 2020.

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh OGRA, harga petrol telah dibangkitkan oleh Rs2.61 seliter yang mengambil harga sedia ada Rs113.99 hingga Rs116.60. Harga High Speed Diesel (HSD) telah disemak dengan perbezaan Rs2.25. Ia akan menaikkan harga HSD dari Rs125.01 kepada Rs127.26.

OGRA juga menaikkan harga keresone (KSO) dengan perbezaan maksimum Rs3.10 kerana harga Rs96.26 yang lama akan menjadi Rs99.45 dari 1 Jan, 2020. Minyak Diesel Light (LDO) juga mengalami semakan harganya Harga Rs82.43 yang sedia ada telah melonjak kepada Rs84.51 dengan peningkatan Rs2.08.

Pemberitahuan itu menyatakan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk menyemak semula harga produk petroleum untuk bulan Januari 2020 seperti yang disyorkan oleh OGRA.

0 Comments